Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerpbestemmingsplan Zeildijk 38 te Hulst

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4561SJ 38
Publicatiedatum
10-06-2021
Einddatum
21-07-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 1van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Zeildijk 38 Hulst van 10 juni tot en met 21 juli 2021 voor een ieder ter inzage ligt in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

Beschrijving

Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpbuitenzeildk38-001O. Het bestemmingsplan betreft het planologisch toestaan van een dierenartspraktijk van 60m², een paardenbak en maximaal 250m² aan bijgebouwen.

Procedure

Momenteel is de gemeentewinkel enkel op afspraak te bezoeken. Indien u het plan wilt inzien, vragen wij u een afspraak te maken tijdens onze bezoekuren via www.gemeentehulst.nl of via telefoonnummer 14 0114.

 

Een ieder kan van 10 juni tot en met 21 juli 2021 schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Wonen & Werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, op telefoonnummer 14 0114.