Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerpbestemmingsplan recreatiecentrum De Vogel te Hengstdijk

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4585PL
Publicatiedatum
10-06-2021
Einddatum
21-07-2021
Bekendmaking

Burgemeester en Wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding parking recreatiecentrum De Vogel’ van 10 juni tot en met 21 juli 2021 voor een ieder ter inzage ligt in de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst.

Beschrijving

Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpbuitenvogelweg4-001O. Het bestemmingsplan is gericht op het realiseren van een parking, opslag en dierenverblijf aan de westzijde van de Vogelweg, ter hoogte van de bestaande entree van Recreatiecentrum De Vogel te Hengstdijk.

Procedure

Momenteel is de gemeentewinkel enkel op afspraak te bezoeken. Indien u het plan wilt inzien, vragen wij u een afspraak te maken tijdens onze bezoekuren via www.gemeentehulst.nl of via telefoonnummer 14 0114.

 

Een ieder kan binnen de termijn van terinzagelegging schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Hulst, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Wonen en Werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen en Werken, op telefoonnummer 14 0114.