Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Twee gehandicaptenparkeerplaatsen Truffinoweg te Hulst

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4561NT
Publicatiedatum
01-07-2021
Einddatum
10-08-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij twee verkeersbesluiten hebben genomen voor de Truffinoweg te Hulst.

Beschrijving

In deze straat komen twee gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken. Het gaat om de volgende twee locaties:
- het laatste vak, van de eerste drie vakken aan de linkse zijde, wanneer men de weg inrijdt vanaf de Zandstraat;
- het eerste vak, van de eerste vijf vakken aan de rechtse zijde, wanneer men de weg inrijdt vanaf de Zandstraat.

Procedure

De genomen verkeersbesluiten worden gepubliceerd in de staatscourant. Die is te vinden op www.officielebekendmakingen.nl

Met ingang van 1 juli tot en met 10 augustus 2021 liggen de verkeersbesluiten ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden van 1 juli tot en met 10 augustus 2021 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

Tevens kan indien bezwaar wordt gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank sector bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.