Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Vertrokken naar onbekende bestemming

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4567CM 30
Publicatiedatum
16-06-2021
Einddatum
28-07-2021
Bekendmaking

Uit onderzoek van de gemeente Hulst is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.

Beschrijving

Het betreft de volgende persoon:

Naam Laatst bekende adres Datum uitschrijving
Mevr. I.C.J. van Remortel Beukelzstraat 30 27 mei 2021
4567 CM Clinge

Procedure

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u bezwaar maken. Dat kan binnen zes weken na de publicatiedatum.

In uw bezwaarschrift staat in ieder geval:

  • uw naam en adres
  • de datum
  • het besluit waar u het niet mee eens bent
  • waarom u het niet eens bent met dit besluit
  • uw handtekening.

 

Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van Hulst, Postbus 49 AA Hulst.