Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Vertrokken naar onbekende bestemming

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 4561CT 18
  • 4587CZ 118
  • 4567CN 7
Publicatiedatum
02-06-2021
Einddatum
14-07-2021
Bekendmaking

Uit onderzoek van de gemeente Hulst is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.

Beschrijving

Het betreft de volgende personen:

Naam Laatst bekende adres Datum uitschrijving
Dhr. G. Nakos Tuinstraat 18, 4561 CT Hulst 19 april 2021
Dhr. T. Zieliński Groenendijk 118, 4587 CZ Kloosterzande 21 april 2021
Dhr. J.A. van Beveren De Ruyterlaan 7, 4567 CN Clinge 21 april 2021
Mvr. S.N.B. Smits De Ruyterlaan 7, 4567 CN Clinge 21 april 2021

Procedure

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u bezwaar maken. Dat kan tot en met 13 juli 2021.

In uw bezwaarschrift staat in ieder geval:

  • uw naam en adres
  • de datum
  • het besluit waar u het niet mee eens bent
  • waarom u het niet eens bent met dit besluit
  • uw handtekening.

 

Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van Hulst, Postbus 49 AA Hulst.