Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Afrikaweg 5 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561PA 5
Publicatiedatum
24-02-2021
Einddatum
07-04-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het uitbreiden van een bedrijfsloods op de locatie Afrikaweg 5 te Hulst.(aanvraag ontvangen d.d. 24 februari 2021). Zaaknummer 225420

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.