Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Dorpsstraat 50 te Graauw

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4569AK 50
Publicatiedatum
16-03-2021
Einddatum
27-04-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het vervangen van de bestaande T-Mobile antennes ter verbetering van dekking en capaciteit aan de RK kerk op de locatie Dorpsstraat 50 te Graauw. (aanvraag ontvangen d.d. 16 maart 2021). Zaaknummer: 228024;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.