Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Rondweg Hulst en Hontenissestraat te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561SG
Publicatiedatum
09-03-2021
Einddatum
20-04-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het aanleggen van een nieuwe kabelverbinding op de locatie Rondweg Hulst en Hontenissestraat ongenummerd, kadastraal bekend sectie T, nummers 450, 453, 498, 501, 577, 580, 581, 583 en 585 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 9 maart 2021). Zaaknummer 227031;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.