Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Brouwerijstraat te Kapellebrug

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4565EL
Publicatiedatum
12-03-2021
Einddatum
23-04-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van een nieuwe woning op de locatie Brouwerijstraat ongenummerd, te Kapellebrug. kadastraal bekend sectie S, nummer 1927. Zaaknummer 227672; (aanvraag ontvangen d.d. 12 maart 2021)

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.