Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Hedwigepolder te Nieuw-Namen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4568PM
Publicatiedatum
17-03-2021
Einddatum
28-04-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het treffen van mitigerende maatregelen door het plaatsen van 28 - 30 boompalen voor een periode van 10 jaar. het betreft 1 van de mitigerende maatregelen die voortkomen uit de natuurvergunning voor de uitvoering van de Hedwigepolder en betreft het maatregelen voor de vleermuis. Het is de bedoeling een vliegroute te creëren tussen de Hedwigedijk / nieuwe primaire kering en de Petrushoeve (einde Petrusstraat / Engelbertstraat) en de daar achter gelegen lindebomen te Nieuw-Namen. (aanvraag ontvangen d.d. 17 maart 2021). Zaaknummer: 228146.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.