Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Industrieweg te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561GH
Publicatiedatum
27-02-2021
Einddatum
10-04-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het wijzigen van het brandconcept voor het bestaande gebouw op de locatie Industrieweg ongenummerd, kadastraal bekend sectie D, nummers 747, 874 en 925 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 27 februari 2021). Zaaknummer 225851;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.