Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Schelpstraat te Nieuw-Namen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcodes)
  • 4568PD 2
  • 4568PE 1
Publicatiedatum
05-03-2021
Einddatum
16-04-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het kappen van circa 100 populieren op het dijkweiland Schelpstraat ongenummerd Nieuw Namen, kadastraal bekend HUL00 sectie W nummer 196 (dijk met populieren (circa 1km lang) tussen Arenbergsestraat 2 en Schelpstraat 1te Nieuw-Namen. De bomen zijn in slechte staat en dienen te worden vervangen (herplant) (aanvraag ontvangen d.d. 5 maart 2021). Zaaknummer: 226585;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.