Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor het Kerkhofpad te Vogelwaarde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4581BX
Publicatiedatum
31-12-2020
Einddatum
11-02-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van een woning op de locatie Kerkhofpad ongenummerd, kadastraal bekend sectie R nummer 547 (naast nr 8) te Vogelwaarde. (aanvraag ontvangen d.d. 31 december 2020). Zaaknummer: 226406.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.