Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor het Vermeerplein te Clinge

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4567CW
Publicatiedatum
31-12-2020
Einddatum
11-02-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van 2 x twee onder één kapwoning (4 woningen in totaal) op de locatie Vermeerplein ongenummerd (kavel 4 t/m 7), kadastraal bekend HUL00 sectie K, nummer 1414 te Clinge. (aanvraag ontvangen d.d. 31 december 2020). Olo nummer: 5711599;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.