Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Geweigerde omgevingsvergunning voor Absdaalseweg 55 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 4561GE 55
Publicatiedatum
26-03-2021
Einddatum
07-05-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij omgevingsvergunningen hebben geweigerd voor:

Beschrijving

Het plaatsen van een led display op het perceel Absdaalseweg 55 te Hulst.

Procedure

U kunt de geweigerde vergunningen inzien tot en met 6 mei 2021. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 6 mei 2021 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda).

(besluit verzonden 26 maart 2021). Zaaknummer: 223073.