Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerp bestemmingsplan 'Schenkeldijk 9 - 11, te Graauw en Kleine Bagijnestraat 2 te Hulst

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 4569RV 9
  • 4561CP 2
Publicatiedatum
01-04-2021
Einddatum
12-05-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 1van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Schenkeldijk 9-11, Graauw - Kleine Bagijnestraat 2, Hulst’ van 1 april tot en met 12 mei 2021 voor een ieder ter inzage ligt in de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst.

Beschrijving

Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bphulkleinebagijn2-001O. Het bestemmingsplan betreft het toevoegen van een woning aan het bestaande pand Kleine Bagijnestraat 2 te Hulst (HUL00,A,3139). Daarvoor wordt een woning gesloopt en wegbestemd op het perceel Schenkeldijk 11 te Graauw. Het toevoegen van een woning aan Kleine Bagijnestraat 2 Hulst en het voorkomen dat er een nieuwe woning wordt gebouwd op Schenkeldijk 11 Graauw wordt middels dit bestemmingsplan geregeld.

Procedure

Een ieder kan tot en met 12 mei 2021 schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Hulst, Postbus 49, 4560 AA  Hulst. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Wonen & Werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, tel.: 14 0114.

 

Anterieure overeenkomst
Burgemeester en wethouders maken, ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wro, bekend dat zij een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro, hebben gesloten. Een anterieure overeenkomst betreft een overeenkomst over grondexploitatie die de gemeente met de initiatiefnemers sluit op het moment dat er (nog) geen exploitatieplan is.

 

In de overeenkomst is onder meer afgesproken dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft voor het planologisch mogelijk maken van het bestemmingsplan. Verder is overeengekomen dat de exploitant afspraken na komt met betrekking tot het kostenverhaal.

 

Met ingang van 1 april tot en met 12 mei 2020 ligt de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden (zie colofon).

 

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren naar voren worden gebracht.