Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor Riet-en Wulfsdijkweg 20 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 4561PZ 20
Publicatiedatum
22-03-2021
Einddatum
05-05-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor:

Beschrijving

Het bouwen van een loods op de locatie Riet- en Wulfsdijkweg 20 te Hulst.

Procedure

U kunt de aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken inzien tot en met 5 mei 2021. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen tot en met 5 mei 2021 schriftelijke of mondelinge zienswijzen naar voren gebracht worden. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen dient u een telefonische afspraak te maken via tel. 14 0114, of vanuit het buitenland via tel. +31 114 389000.

(besluit verzonden d.d. 22 maart 2021). Zaaknummer 156140