Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor 's-Gravenstraat 276 te Clinge

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4567AR 276
Publicatiedatum
04-03-2021
Einddatum
14-04-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij het voornemen hebben met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3˚ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor:

Beschrijving

Het bouwen van 8 garageboxen op een perceel aan ’s Gravenstraat 276 te Clinge.

Procedure

Het ontwerp projectbesluit, met alle daarbij behorende stukken, kunnen na afspraak door een ieder worden ingezien vanaf 4 maart tot en met 14 april 2021 in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

 

Tegen het ontwerp projectbesluit kan een ieder van 4 maart tot en met 14 april 2021 zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Een mondelinge zienswijze kan kenbaar gemaakt worden bij de afdeling Wonen & Werken. U wordt verzocht hiervoor op voorhand een afspraak te maken met mw. A. van Zadelhoff, op tel. 14 0114.