Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor Sint Janstraat 2a te Kapellebrug

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 4565EN 2 a
Publicatiedatum
04-03-2021
Einddatum
15-04-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning op 22 januari 2021 van rechtswege is ontstaan:

Beschrijving

Het plaatsen van een hekwerk rondom de woning Sint Janstraat 2a te Kapellebrug. Op 3 maart 2021 is aan de aanvrager bekend gemaakt dat de vergunning van rechtswege is ontstaan.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken (te rekenen vanaf 4 maart 2021) tegen de van rechtswege verleende vergunning een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. De omgevingsvergunning treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken, tenzij binnen de bezwarentermijn een bezwaarschrift is ingediend. De bestreden omgevingsvergunning treedt dan niet eerder in werking dan nadat op het bezwaar is beslist.

U kunt de van rechtswege verleende vergunning inzien tot 6 weken na de datum van bekendmaking aan de aanvrager.
U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

(zaaknummer 212410).