Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verkiezing leden tweede kamer der Staten-Generaal

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
03-03-2021
Einddatum
14-04-2021
Bekendmaking

De burgemeester van Hulst maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op maandag 15 maart 2021 en dinsdag 16 maart 2021 in onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd, geopend vanaf 07.30 uur tot 21.00 uur.

Beschrijving

Vervroegd stemmen - adressen stembureaus op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart 2021
- Dorpscentrum Binnendéur – Pastoor Smuldersstraat 1 in Kloosterzande
- Gemeenschapscentrum Den Dullaert – Sportlaan 24 in Hulst

Beide stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen.

Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet
kunt identificeren mag u niet stemmen.


Afgiftepunt briefstemmen
De burgemeester van Hulst maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in de Gemeentewinkel, Grote Markt 24 in Hulst het afgiftepunt zal zijn voor het inleveren van briefstemmen. In onderstaand overzicht vindt u de zittingstijden.

Datum Tijd
Woensdag 10 maart 2021 09.00 tot 17.00 uur
Donderdag 11 maart 2021 09.00 tot 17.00 uur
Vrijdag 12 maart 2021 09.00 tot 17.00 uur
Maandag 15 maart 2021 09.00 tot 17.00 uur
Dinsdag 16 maart 2021 09.00 tot 17.00 uur
Woensdag 17 maart 2021 07.30 tot 21.00 uur


Briefstembureau
De burgemeester van Hulst maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in de Gemeentewinkel, Grote Markt 24 in Hulst, het briefstembureau zitting zal houden. Het briefstembureau verricht de telling van de uitgebrachte briefstemmen.

De vooropening van de briefstemmen vindt plaats op:
- Maandag 15 maart 2021 om 10.00 uur
- Dinsdag 16 maart 2021 om 14.00 uur
- Woensdag 17 maart 2021 om 09.00 uur
- Woensdag 17 maart 2021 om 22.00 uur

De telling van de briefstemmen vindt plaats op:
- Woensdag 17 maart 2021 om 11.00 uur
- Woensdag 17 maart 2021 om 22.30 uur

De vooropening en de telling zijn openbaar.

Procedure

n.v.t.