Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verleende omgevingsvergunning na ontwerpfase (uitgebreide procedure)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 4561AR 37
Publicatiedatum
31-03-2021
Einddatum
11-05-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunningen hebben verleend voor:

Beschrijving

Het verbouwen van het pand tot museum op de locatie Steenstraat 37 te Hulst.

Procedure

U kunt de aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken inzien tot en met 11 mei 2021. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

 

Tijdens de periode van inzage kan beroep worden ingesteld, door het indienen van een gemotiveerd beroepschrift bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht Breda, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden waarop het beroepschrift rust. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan, onder voorwaarden van het indienen van een beroepschrift, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht Breda, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De indiener van het verzoek om voorlopige voorziening moet griffierecht betalen.

Zaaknummer 199325.