Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verlengen beslistermijn op aanvraag omgevingsverrgunning voor Hulsterloostraat 31 te Nieuw-Namen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4568AA 31
Publicatiedatum
24-02-2021
Einddatum
07-04-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij bij de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, de beslistermijn hebben verlengd met maximaal 6 weken:

Beschrijving

Het verbouwen en uitbreiden van de woning op de locatie Hulsterloostraat 31 te Nieuw-Namen.

Procedure

Tegen een beslissing om een beslissingstermijn te verlengen kan alleen bezwaar worden gemaakt door degene die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit.

(besluit verzonden d.d. 24 februari 2021). Zaaknummer 217262