Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Vertrokken naar onbekende bestemming

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 4567BG 102
  • 4581AC 119
  • 4569AZ 50
Publicatiedatum
10-03-2021
Einddatum
21-04-2021
Bekendmaking

Uit onderzoek van de afdeling Publieke Dienstverlening is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen staan ingeschreven. Burgemeester en wethouders van Hulst hebben besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.

 

Beschrijving

Het betreft de volgende personen:

Met ingang van 14 februari 2021:
- Dhr. A.A.J. Mager Molenstraat 102 4567 BG Clinge;

Met ingang van 3 maart 2021:
- Dhr. N. Çeliköz Rapenburg 119 4581 AC Vogelwaarde;
- Mevr. Vochten Achtereindstraat 50 4569 AZ Graauw.

Procedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de belanghebbende tot en met 21 april 2021 tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst . Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit.