Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie zoals bedoeld in 6.24 Wro, Juncto 6.2.12 Bro

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4568AM 1
Publicatiedatum
25-03-2021
Einddatum
06-05-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat er op 25 januari 2021 een anterieure overeenkomst gesloten is met de initiatiefnemer voor het realiseren van één woning aan de Kauterstraat 1 te Nieuw Namen, kadastraal bekend als HUL00, sectie I, nummer 957.

Beschrijving

In de overeenkomst is o.a. het volgende geregeld:
- Initiatiefnemer maakt het plangebied voor eigen rekening en risico bouw- en woonrijp ten behoeve van
het realiseren van één woning op het aangegeven terrein;
- De gemeente spant zich in om te komen tot een onherroepelijke planologische maatregel;
- Eventuele planschade komt voor rekening van initiatiefnemer.

Procedure

De zakelijke beschrijving van de inhoud van de anterieure overeenkomst ligt van 25 maart tot en met 6 mei 2021 voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst. Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingediend.