Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie zoals bedoeld in 6.24 Wro, Juncto 6.2.12 Bro

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4587BH 7
Publicatiedatum
25-03-2021
Einddatum
06-05-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat er op 28 januari 2021 een anterieure overeenkomst gesloten is met de initiatiefnemer voor het wijzigen van de bestemming ‘Maatschappelijk’ in ‘Detailhandel’ met de aanduiding ‘dienstverlening’ op het perceel Marijkeplein 7 te Kloosterzande, kadastraal bekend als HTN01, sectie H, nummer 3585.

Beschrijving

In de overeenkomst is o.a. het volgende geregeld:
- De gemeente spant zich in om te komen tot een onherroepelijke planologische maatregel;
- Eventuele planschade komt voor rekening van initiatiefnemer.

Procedure

De zakelijke beschrijving van de inhoud van de anterieure overeenkomst ligt van 25 maart tot en met 6 mei 2021 voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst. Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingediend.