Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Frans Halsstraat 9 te Clinge

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4567CX 9
Publicatiedatum
12-05-2021
Einddatum
23-06-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van een nieuwe woning op de locatie Frans Halsstraat 9 te Clinge. (aanvraag ontvangen d.d. 12 mei 2021). Zaaknummer 234938;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.