Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Kerkhofpad 10 te Vogelwaarde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4581BZ 10
Publicatiedatum
18-05-2021
Einddatum
29-06-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het plaatsen van een dakkapel op de locatie Kerkhofpad 10 te Vogelwaarde. (aanvraag ontvangen d.d. 18 mei 2021). Zaaknummer 235520.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.