Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Kortestraat 8 te Graauw

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4569AC 8
Publicatiedatum
12-05-2021
Einddatum
23-06-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van een verdieping op de aanbouw ten behoeve van een extra slaapkamer op de locatie Kortestraat 8 te Graauw.(aanvraag ontvangen d.d. 12 mei 2021). Zaaknummer 235056;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.