Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Elzenstraat te Vogelwaarde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4581AW
Publicatiedatum
13-05-2021
Einddatum
24-06-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het aanleggen van een inrit voor 14 garageboxen aan de Elzenstraat ongenummerd en 11 parkeerplaatsen aan de Olmenstraat ongenummerd te Vogelwaarde. (aanvraag ontvangen d.d. 13 mei 2021). Zaaknummer 235057.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.