Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Hulsterweg te Kuitaart

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
29-04-2021
Einddatum
10-06-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het aanleggen van een riool langs de weg op de locatie Hulsterweg ongenummerd, kadastraal bekend HTN01, sectie E nummer 2233 te Kuitaart. (aanvraag ontvangen d.d. 29 april 2021). Zaaknummer 233504;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.