Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor 's-Gravenstraat 239 te Clinge

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4567AE 239
Publicatiedatum
14-05-2021
Einddatum
25-06-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

De agrarische bedrijfswoning omzetten naar een plattelandswoning op de locatie ’s Gravenstraat 239 te Clinge.(aanvraag ontvangen d.d. 14 mei 2021). Zaaknummer 235056;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.