Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4569PD 14
Publicatiedatum
05-05-2021
Einddatum
16-06-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij op 8 april 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen van Maatschap Voermans gelegen aan de Willem Hendrikstraat 14 te Graauw.

Beschrijving

Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Maatschap Voermans
De aanvraag heeft betrekking op wijzigingen stalsysteem stal 3.

Procedure

Deze aanvraag ligt niet ter inzage, maar kan op verzoek wel worden ingezien. Als een bezwaarschrift wordt overwogen, moet eerst het besluit op de aanvraag worden afgewacht.

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot mevrouw J.J.M. Schelfhout-Boone, medewerker van RUD Zeeland, op tel. +31(0)6 5120 4632 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV210200/00273413.