Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Vertrokken naar onbekende bestemming

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 4561EL 1 A
  • 4561RL 109 A
  • 4589KR 7
Publicatiedatum
05-05-2021
Einddatum
16-06-2021
Bekendmaking

Uit onderzoek van de gemeente Hulst is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen staan ingeschreven. Burgemeester en wethouders van Hulst hebben besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.

Beschrijving

Het betreft de volgende personen:

Naam Laatst bekende adres Datum uitschrijving
Familie You-Li Gentsepoort 1A 4561 EL Hulst 30 maart 2021
De heer S.S. Niblett-Morales Tolweg 109 A 4561 RL Hulst 24 maart 2021
De heer A.J. Leijen Kipstraat 7 4589 KR Ossenisse 24 maart 2021

Procedure

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u bezwaar maken. Dat kan binnen zes weken na de publicatiedatum.

In uw bezwaarschrift staat in ieder geval:

  • uw naam en adres
  • de datum
  • het besluit waar u het niet mee eens bent
  • waarom u het niet eens bent met dit besluit
  • uw handtekening.

 

Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van Hulst, Postbus 49 AA Hulst.