Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Gemeentebegroting

Ieder jaar stelt de gemeenteraad de gemeentebegroting en de meerjarenraming vast.

De gemeentebegroting is onderverdeeld in acht programma’s:

  1. Bestuur en veiligheid
  2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte
  3. Economische structuur en toerisme
  4. Onderwijs en kinderopvang
  5. Sport, cultuur & recreatie
  6. Sociaal domein
  7. Milieu
  8. Ruimte en wonen


Begrotingswebsite
De begroting van de gemeente, dat is voor velen de ver van mijn bed show. Niet gek, want het was tot nu toe vooral een dik boekwerk met ingewikkelde cijfers en schema’s. Dat is niet zo op de begrotingswebsite. Daar kunt u het nodige te weten komen op een
prettige en toegankelijke manier. Zo geeft ieder lid van het college van burgemeester en wethouders zijn kijk op het nieuwe jaar. Wat willen ze bereiken? Wat gaan we doen? En wat kost dat allemaal? Alles is in hapklare brokken op een rij gezet.


Begrotingswebsite 2019

Begrotingswebsite 2020

Begrotingswebsite 2021