Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Burgemeester

Dhr. Jan-Frans Mulder

Dhr. Jan-Frans Mulder
Burgemeester
0114-389130
J.Mulder@GemeenteHulst.nl

Portefeuille

 • Gemeentelijke wetgeving
 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • Algemene Plaatselijke Verordening
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Grensoverschrijdende en regionale samenwerking
 • Communicatie
 • Burgerzaken
 • Kabinetszaken

Wijkverantwoordelijke

Hulst-Zuid

Hoofdberoep

Burgemeester van Hulst sinds 2003

Openbare betrekkingen

 • Lid Veiligheidsregio Zeeland (portefeuillehouder Brandweer)
 • Lid Regionaal College (politie) Zeeland/West Brabant
 • Voorzitter Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen
 • Lid aandeelhoudersvergadering PZEM
 • Voorzitter EGTS Linieland van Waas en Hulst
 • Voorzitter Burgemeesterskring Zeeland
 • Algemeen bestuurslid P-10
 • Lid Adviescommissie Nucleaire Veiligheid Schelderegio
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer (landelijk)
 • Lid stuurgroep Project Grenspark Groot Saeftinghe
 • Lid stuurgroep Project Havenland (Haven Antwerpen)

Nevenfuncties

 • Voorzitter Pleegouder Support Zeeland
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Zeeuwse Gronden, Wonen en Psychiatrie
 • Voorzitter SuïcidePreventieProject Zeeland Zonder Zelfmoord
 • Voorzitter Vrienden van het museum De Vier Ambachten
 • Voorzitter Stichting Maple-Leaf (geen activiteiten)
 • Lid GoedLeven
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Dorp, Stad en Land (welstand)
 • Voorzitter fanclub Ambras Volksmuziek
Openbare betrekkingen en/of nevenfuncties zijn onbezoldigd, tenzij anders vermeld.