Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Dhr. Jean-Paul Hageman

Dhr. Jean-Paul Hageman]

Wethouder (1 fte)
0114-389126
J.Hageman@GemeenteHulst.nl

1e loco-burgemeester

Portefeuille

 • Ruimtelijke Ordening en planologie
 • Bedrijventerreinen
 • Volkshuisvesting - wonen
 • (Omgevings)vergunningen
 • Bestemmingsplannen
 • Landbouw en natuur
 • Sport
 • Economie en werkgelegenheid
 • Project De Bierkaai en Perkpolder

Wijkwethouder

Kloosterzande, Vogelwaarde en Ossenisse

Politieke partij

Algemeen Belang Groot Hulst

Hoofdberoep

Wethouder sinds 2014

Openbare betrekkingen

 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur VeiligheidsRegio Zeeland
 • Lid Algemeen Bestuur Regionaal Platform Wonen Zeeuws-Vlaanderen
 • AVA lid Perkpolder Beheer BV
 • Lid Algemeen Bestuur P-10
 • Bestuurslid Vereniging Zeeuwse Gemeenten

Nevenfuncties

 • Voorzitter stichting 't Huus

De openbare betrekkingen en/of nevenfuncties zijn onbezoldigd, tenzij anders vermeld.