Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Mevr. Diana van Damme - Fassaert

Mevr. Diana van Damme - Fassaert

Wethouder (0,7 fte)
0114-389129
D.van.Damme@GemeenteHulst.nl

3e loco-burgemeester

Portefeuille

  • Onderwijs en kinderopvang
  • Cultuur
  • Recreatie en toerisme
  • Subsidieverwerving
  • Coördinatie dorps- en wijkraden
  • Markten en kermissen
  • Project De Bierkaai
  • CVV (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer)

Wijkwethouder

Binnenstad Hulst, De Linie en Den Dullaert

Politieke partij

PvdA

Hoofdberoep

Wethouder sinds 2008

Openbare betrekkingen

  • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling De Zeeuwse Muziekschool
  • Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Samenwerkingsverband Collectief Vervoer

De openbare betrekkingen en/of nevenfuncties zijn onbezoldigd, tenzij anders vermeld.