Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

portefeuilleverdeling 2018-2022

Jan-Frans Mulder- burgemeester

 • Gemeentelijke wetgeving
 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • Algemene Plaatselijke Verordening
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Grensoverschrijdende en regionale samenwerking
 • Communicatie
 • Burgerzaken
 • Kabinetszaken

wijk"wethouder": Hulst-Zuid

Jean-Paul Hageman, 1e loco-burgemeester

 • Ruimtelijke Ordening en planologie
 • Bedrijventerreinen
 • Volkshuisvesting - wonen
 • (Omgevings)verguningen
 • Bestemmingsplannen
 • Landbouw en natuur
 • Sport
 • Economie en werkgelegenheid
 • Project de Bierkaai en AVA lid Perkpolder beheer BV

wijkwethouder: Kloosterzande, Vogelwaarde en Ossenisse

Adri Totté, 2e loco-burgemeester

 • Middelen - financiën
 • Participatiewet - Werk en Inkomen
 • Sociale Zaken
 • Inkoop en aan- en verkoopbeleid
 • Grondzaken
 • Automatisering
 • Personeel en Organisatie
 • Gemeentelijke gebouwen en gemeenschapscentra
 • Publiekszaken
 • Interne Zaken en archief
 • Project De Statie Morres

wijkwethouder: Sint Jansteen, Heikant, Kapellebrug en Absdale

Diana van Damme - Fassaert, 3e loco-burgemeester

 • Onderwijs en kinderopvang
 • Cultuur
 • Recreatie en toerisme
 • Subsidieverwerving
 • Coördinatie dorps- en wijkraden
 • Markten en kermissen
 • Project De Bierkaai
 • CVV (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer)

wijkwethouder: Binnenstad Hulst, De Linie en Den Dullaert

René Ruissen, 4e loco-burgemeester

 • Welzijn en zorg
 • WMO
 • Gezondheidszorg
 • Jeugdzorg
 • Subsidiebeleid
 • AVA lid Perkpolder beheer BV

wijkwethouder: Clinge, Graauw en Nieuw Namen

Gino Depauw, 5e loco-burgemeester

 • Openbare werken en Infra
 • Milieu
 • Verkeer en Vervoer
 • Monumenten
 • Duurzaamheid

wijkwethouder: Hengstdijk, Kuitaart, Terhole en Lamswaarde