Recreatief fietspad historische spoorbaan

Dwars door de bosgebieden bij de Belgisch-Nederlandse grens reed vroeger de trein Hulst – Sint Niklaas. Het spoortracé is nu nog duidelijk is het landschap herkenbaar. De spoorlijn tussen Hulst en Sint Niklaas is bijna volledig ingericht als fietspad. Nu is ook de laatste 1,4 kilometer lange tracé tussen de Molenstraat en de Grote Kreekweg ingericht inclusief een verkeersveilige oversteekplaats ter hoogte van de Molenstraat. Tevens zijn er maatregelen genomen om ter plaatse de natuur- en landschapswaarden te versterken.

Logo's