Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Gemeenteraadsverkiezingen

In maart 2022 vinden in Nederland de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. De dag van de verkiezingen is woensdag 16 maart 2022. In verband met de coronasituatie gaan bepaalde dingen bij deze verkiezingen anders dan anders. Zo kan er ook al op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart 2022 worden gestemd op twee locaties in de gemeente Hulst.
Op deze pagina vindt u de diverse informatie over deze verkiezingen.

-    Kandidatenlijsten – op wie kunt u stemmen
-    Kiesgerechtigden – wie mogen stemmen?
-    Stembureaus – waar kunt u stemmen?
-    Eerder naar het stembureau
-    Geen stemmen per brief
-    Identiteitsbewijs verplicht bij stemmen
-    Stemmen met volmacht
-    Gezondheidscheck
-    Verkiezingsdebatten
-    Speciale verkiezingseditie voorlichtingsblad
-    De uitslag
-    Wie krijgt een raadszetel?
-    Collegevorming
-    Publicatieborden verkiezingsaffiches
-    Brochure deelnemende politieke partijen
-    Uitslagen vorige gemeenteraadsverkiezingenOp wie kunt u stemmen?

Op 4 februari 2022 worden door het Centraal Stembureau van de gemeente Hulst de kandidatenlijsten beoordeeld. Op deze lijsten staan de kandidaten die zich verkiesbaar stellen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.
Zodra de kandidatenlijsten definitief zijn, vindt u die hier terug. U vindt die ook terug in de speciale verkiezingseditie van het gemeentelijk voorlichtingsblad. Die editie vindt u op 24 februari 2022 bij het Zeeuws-Vlaams Advertentieblad. Ook krijgt u de kandidatenlijst begin maart 2022 nog thuis gestuurd.

Lijstnummering
Het Centraal Stembureau bepaalt de lijstnummering van de partijen.

De procedure voor het nummeren van de lijsten is als volgt:

Eerst worden de lijsten genummerd van partijen die al bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen één of meer zetels hebben behaald. Het aantal stemmen dat de partijen bij de vorige verkiezing hebben behaald, bepaalt de volgorde van toekenning van de nummers. De partij die het grootste aantal stemmen heeft behaald, krijgt nummer 1, etc. Daarna wordt aan nieuwe partijen een nummer toegewezen. Dit gebeurt (indien nodig) via loting.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zag de uitslag er in de gemeente Hulst als volgt uit:
Algemeen Belang Groot Hulst     3.472 stemmen
CDA                                                   1.963 stemmen
Groot Hontenisse                           1.542 stemmen    
PvdA                                                  1.405 stemmen
HulstPLUS                                       1.314 stemmen     
VVD                                                    1.169 stemmen
SP                                                          752 stemmen
PROGRESSIEF HULST                    459 stemmen    
GROENLINKS                                     427 stemmen
D66                                                        382 stemmen


Wie mogen er stemmen?

Uiterlijk 2 maart 2022 heeft iedere kiesgerechtigde zijn/haar stempas voor deze verkiezingen in de brievenbus. Stemgerechtigd en op 2 maart 2022 nog geen stempas ontvangen?  Neem dan contact op met het verkiezingsbureau van de gemeente Hulst op telefoonnummer 14 0114.

Niet iedereen ontvangt een stempas en mag stemmen. U moet aan verschillende voorwaarden voldoen om op 16 maart 2022 te mogen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Die zijn:
- U moet op 16 maart 2022 achttien jaar of ouder zijn;
- U mag op 16 maart 2022 niet zijn uitgesloten van het kiesrecht.
- U dient op 31 januari 2022 in de gemeente Hulst te wonen.
- Ook mensen uit de Europese Unie die in de gemeente Hulst staan ingeschreven, mogen stemmen. Zij moeten voldoen aan bovenstaande voorwaarden.
- Mensen van buiten de Europese Unie moeten op 31 januari 2022 minimaal vijf jaar onafgebroken en legaal in Nederland wonen en voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

Maar niet iedereen die mag stemmen, komt ook. Dat is jammer, want het reilen en zeilen van de gemeente raakt iedere burger. Gooi uw stem niet weg en kom stemmen op 16 maart 2022.


Waar kunt u stemmen?

Stemgerechtigden kunnen in elk willekeurig stembureau in de gemeente Hulst hun stem uitbrengen. Iedere kiezer wordt echter verzocht - voor zover dat mogelijk is -, te gaan stemmen in het stembureau dat op de stempas vermeld staat. Op die manier worden de kiezers zoveel mogelijk verspreid over de stembureaus in de gemeente Hulst.

In totaal zijn er op 17 locaties in de gemeente Hulst stembureaus. Let op: deze zijn niet overal op de gebruikelijke locaties. Dit komt door de coronasituatie.
De stembureaus zijn op woensdag 16 maart 2022 geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

U vindt de stembureaus op deze locaties:

Hulst
- Stadhuis - Grote Markt 21
- Gemeenschapscentrum Den Dullaert (sporthal) – Sportlaan 24
- Reynaertcollege (gymzaal) – Zandstraat
- Reynaertland – Kreemzoom 2

Clinge
- Gemeenschapscentrum Malpertuus – Malpertuuslaan 6

Nieuw Namen
- Gemeenschapscentrum De Kauter – Hulsterloostraat 81

Graauw
- Gemeenschapshuis – Dorpsstraat 46

Sint Jansteen
- Gemeenschapscentrum De Warande – Wilhelminastraat 43
- Basisschool Inghelosenberghe (gymzaal) – Badhuisweg 11

Heikant
- Gemeenschapscentrum ’t Heike – Julianastraat 1

Kloosterzande
- Dorpscentrum Binnendéur – Pastoor Smuldersstraat 1
- Hontenissehal – Emmastraat 23

Lamswaarde
- Dorpscentrum De Luifel – Dreef 2

Terhole
- Dorpshuis Brandershole – Vlietstraat 2

Vogelwaarde
- Dorpscentrum (gymzaal) – Populierenstraat 41

Ossenisse
- Gemeenschapshuis Hof ter Nesse - Kipstraat 12

Hengstdijk
- Dorpscentrum De Schuur – Kievitstraat 26

 

Eerder naar het stembureau

Tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen is het – in verband met de coronasituatie – mogelijk om uw stem al eerder uit te brengen. Dit kan op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart 2022.
Op die beide dagen zijn in de gemeente Hulst twee stembureaus geopend:
-    Hulst - Gemeenschapscentrum Den Dullaert – Sportlaan 24
-    Kloosterzande - Dorpscentrum Binnendéur – Pastoor Smuldersstraat 1

Deze zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

Iedere kiesgerechtigde kan op deze dagen terecht om te stemmen.

 

Geen stemmen per brief

Bij de Tweede Kamer verkiezingen 2021 hadden kiezers die 70 jaar en ouder waren de mogelijkheid om per brief te stemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is die mogelijkheid er niet.

 

Stemmen? Identiteitsbewijs meenemen

Bij het stemmen moet u zichzelf kunnen identificeren. Naast uw stempas neemt u dus ook een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) mee, dat op de dag van de stemming maximaal vijf jaar mag zijn verlopen. Als u zich niet kunt identificeren, mag u namelijk niet stemmen.
De stempassen vallen in de gemeente Hulst uiterlijk 2 maart 2022 in de brievenbus. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen.

 

Volmacht

Als u zelf op 14, 15 of 16 maart 2022 niet naar het stembureau kan komen, kunt u toch stemmen Dit kan met een volmacht. U kunt dan een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen. Dat heet een volmacht.
Een gemachtigde mag voor maximaal twee andere kiezers stemmen.

Hoe werkt het?
De stempas ontvangt u uiterlijk twee weken voor de dag waarop de verkiezingen zijn.
Vul de achterkant van uw stempas in (bij: Volmachtbewijs);
U en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas;
De gemachtigde moet in de gemeente Hulst wonen.

Geef degene die u machtigt uw stempas mee en een kopie van uw legitimatiebewijs. Dit mag ook een digitale kopie (een foto) zijn op bijvoorbeeld een tablet of een smartphone, de pasfoto en handtekening moeten wel goed zichtbaar zijn. Het legitimatiebewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Wilt u toch zelf uw stem uitbrengen? Dan gaat u zelf stemmen met uw stempas, de volmacht mag altijd weer worden ingetrokken.

Let op: de gemachtigde moet uw stem tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen.

Wanneer vraagt u een schriftelijke volmacht aan?
Bent u niet thuis als de stempas bij u in de bus valt? Of is er een andere reden waardoor u niet kunt wachten op de ontvangst van uw stempas? Vraag dan een schriftelijke volmacht aan. U kunt het verzoek hiervoor downloaden of vragen bij het verkiezingsbureau van de gemeente Hulst op telefoonnummer 14 0114.
Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u of:
-    Scannen en per e-mail sturen naar het verkiezingsbureau van de gemeente Hulst  
-    Per post sturen naar gemeente Hulst - team Verkiezingen, Postbus 49, 4560 AA Hulst
-    Inleveren bij de balie in de gemeentewinkel aan de Grote markt 24 te Hulst.

Wat moet u weten?
De gemachtigde moet op 31 januari als kiezer zijn geregistreerd in de gemeente Hulst. Zodra de gemeente het verzoek heeft goedgekeurd ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Uw verzoek moet uiterlijk 11 maart 2022 bij de gemeente zijn ontvangen.

De gemachtigde neemt het volmachtbewijs mee naar het stembureau en brengt uw stem tegelijk met zijn of haar eigen stem uit (een kopie van uw legitimatiebewijs is bij een schriftelijke volmacht niet nodig).

Let op: een schriftelijk volmachtbewijs kan niet worden ingetrokken zodra de gemeente dit heeft goedgekeurd. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

 

Identiteitsbewijs vereist

Vergeet als u gaat stemmen naast uw stempas niet uw identiteitsbewijs mee te nemen (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs), want bij deze verkiezing is het verplicht u te identificeren!
Als u namens iemand anders gemachtigd bent om zijn/haar stem uit te brengen, moet u ook een kopie van het identiteitsbewijs van die betreffende persoon bij u hebben.

 

Gezondheidscheck

Samen met uw stempas ontvangt u thuis informatie over de coronagezondheidscheck.
Voldoet u op de dag van de stemming niet aan de gezondheidscheck? Dan kunt u niet zelf gaan stemmen. U kunt uiteraard wel iemand machtigen om voor u te gaan stemmen.
Voldoet u wel aan de gezondheidscheck? Dan kunt u zelf gaan stemmen. Volg in het stembureau de regels die gelden over afstand, hygiëne, looproute en het verplicht dragen van een mondkapje.

 

Verkiezingsdebatten

Voorafgaand aan de verkiezingen zijn er wel eens organisaties, wijk- of dorpsraden of belangenverenigingen die een (online) verkiezingsdebat willen organiseren.

Het is goed om deze op elkaar en ook op de gemeentelijke vergaderdata af te stemmen. Daarom worden organisatoren van dat soort debatten gevraagd contact op te nemen met de raadsgriffier D. Van Bunder via tel. 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl

Dit betekent niet dat hij gaat helpen aan de eigenlijke organisatie van het debat. Dat is en blijft gewoon bij de organiserende instanties liggen.

 

Speciale verkiezingseditie voorlichtingsblad

Op 24 februari 2022 wordt er een verkiezingsuitgave van het voorlichtingsblad uitgegeven. Die wordt die dag bezorgd samen met het Zeeuws-Vlaams Advertentieblad.
In het blad vindt u ruime informatie over de verkiezingen. In dit blad vindt u ook de verschillende politieke partijen en de kandidatenlijsten.

 

De uitslag van de verkiezingen

Om 21.00 uur sluiten op woensdag 16 maart 2022 alle stembureaus in de gemeente Hulst hun deuren. Dan begint het tellen van de stemmen onder leiding van de voorzitter van het stembureau.

De stemmen die op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart 2022 zijn uitgebracht, worden reeds in de loop van woensdag 16 maart 2022 geteld. Deze worden op woensdag 16 maart 2022 om 21.00 uur bekend gemaakt op deze pagina.

Zodra in de loop van de avond een uitslag van een stembureau bekend is, wordt die op deze pagina toegevoegd. Als van alle stembureaus de uitslag voorhanden is, volgt de totaal uitslag. Het gaat daarbij om de voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Hulst – op partijniveau.

De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Hulst – op kandidaatsniveau – volgt op donderdag 17 maart 2022.  De officiële uitslag van de Gemeenteraadsverkiezing wordt bekend gemaakt op 21 maart 2022.
Al deze uitslagen kunt u steeds op deze pagina vinden.

 

Wie krijgt een raadszetel?

Nadat de stembureaus zijn gesloten, wordt gestart met het tellen van de stemmen. Bij het verdelen van de 21 raadszetels is de kiesdeler van belang. Dat is het aantal geldige stemmen gedeeld door het aantal raadszetels. Als er 14.533 geldige stemmen zijn uitgebracht, is de kiesdeler 692. Per 692 stemmen wordt er een raadzetel toegekend aan de politieke partijen. Na deze eerste berekening volgt er nog heel wat rekenwerk om de resterende zetels te verdelen.

Als een partij vijf zetels heeft, wil dat nog niet zeggen dat de eerste vijf kandidaten op de lijst raadslid worden. Er wordt ook gekeken naar hoeveel voorkeurstemmen een kandidaat heeft. Hoeveel mensen hebben op een kandidaat gestemd? In een eerste ronde worden de vijf zetels verdeeld over de kandidaten van de lijst die een aantal stemmen hebben gekregen dat groter is dan 25% van de kiesdeler. Een kandidaat die onderaan de lijst van zijn partij staat en bijvoorbeeld 400 stemmen heeft behaald, komt op deze manier toch in aanmerking voor een raadszetel. Deze persoon moet dan wel binnen de top vijf van zijn/haar partij staan.

Na al het rekenwerk zijn de 21 raadsleden gekend. Zij worden op 30 maart 2022 geïnstalleerd.

 

Collegevorming

Na de verkiezingen wordt er door de politieke partijen onderhandeld over de collegevorming. Daarna moeten de wethouders worden gekozen. Een wethouder kan vanuit de raad worden gekozen, maar kan ook iemand van daarbuiten zijn. Als een raadslid tot wethouder wordt gekozen, moet deze zijn/haar raadszetel opgeven.
Als duidelijk is welke partijen in het college van burgemeester & wethouders komen en wie de wethouders worden, moeten enkel nog de taken en bevoegdheden worden verdeeld en dan kan het nieuwe gemeentebestuur beginnen!
De burgemeester is zowel voorzitter van de gemeenteraad als voorzitter van het college van burgemeester & wethouders.

 

Brochure voor deelnemende politieke partijen

Voor partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen is er al een brochure - waarin zij onder andere informatie over de procedure van het registreren van nieuwe partijen en de kandidaatstelling. Ook is er een kalender opgenomen met belangrijke data.

 

Publicatieborden verkiezingsaffiches

De publicatieborden voor de verkiezingen worden geplaatst op de volgende locaties:
 
HULST
1. Stationsweg (plantsoen)
2. Kruising Grote Markt / Steenstraat (achter de kerkmuur)
3. Kruising Glacisweg / Zoutestraat
4. Dubbele Poort
5. Sportlaan (bij parking Van Ceulenplein)

SINT JANSTEEN
1. Geslechtendijk (bij Baronieplein)

CLINGE
1. ’s-Gravenstraat (op dorpsplein (plantsoen))

HEIKANT
1. Julianastraat (bij ’t Heike (tegen de muur))

NIEUW NAMEN
1. Kruising Hulsterloostraat / Hombachstraat

GRAAUW
1. Dorpsstraat (bij parkeerterrein)

KLOOSTERZANDE
1. Poolsplein (nabij molen)
2. Marijkeplein

VOGELWAARDE
1. Kruispunt Bossestraat / Julianastraat
2. Kruispunt Bossestraat / Schoolstraat

HENGSTDIJK
1. Sint Josephstraat (bij parking)

OSSENISSE
1. Lageweg (bij parkeervakken)

WALSOORDEN
1. Walsoordensestraat (bij glasbak)

LAMSWAARDE
1. Jacobus de Waalstraat (bij pastorie)

TERHOLE
1. Notendijk (bij dorpshuis)

De borden kunnen vanaf 1 februari 2022 worden gebruikt.

Wanneer u gebruik maakt van de borden, houdt zich u dan de volgende richtlijnen:
-   Verkiezingsreclame van de partijen wordt enkel aangebracht op de door de gemeente voorziene borden (niet op of aan verlichtingspalen, bushokjes enz.)
-   Per partij is er ruimte voor één affiche op A2-formaat (420 x 594 mm).
-   Enkel de voorkanten van de borden worden gebruikt.
-   Er worden enkel posters geplakt met behangplaksel. Ter bescherming van de coating van de borden wordt gevraagd om geen stickers of andere zelfklevende zaken te gebruiken. Partijen die zich daaraan niet houden, krijgen een rekening voor de verwijdering van   
    de posters en aanbrengen van een nieuwe coatinglaag.
-   Gelieve bij het plakken geen ladders tegen de borden te plaatsen.

 

Uitslagen vorige gemeenteraadsverkiezingen

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen - op partij- & kandidaatsniveau - gemeente Hulst - 2010
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen - op partij- & kandidaatsniveau - gemeente Hulst - 2014
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen - op partij- & kandidaatsniveau - gemeente Hulst - 2018