Griffier

 

 

 

 

 

 

De raadsgriffier ondersteunt de raad bij zijn vertegenwoordigende en kaderstellende rol, het vaststellen van te behalen doelstellingen en de controle van het college. De raadsgriffier vormt daarbij de schakel tussen de raad en het college van burgemeester & wethouders, de gemeentesecretaris en de ambtelijke organisatie.

Naam      Dhr. drs. Dirk Van Bunder
Functie    Raadsgriffier
Tel            (0114) 38 91 23 

E-mail       D.Van.Bunder@GemeenteHulst.nl 

 

 

meer informatie