Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Nieuwe burgemeester

Jan-Frans Mulder heeft bij zijn derde herbenoeming en de start van zijn vierde ambtsperiode aangegeven in 2022 te willen stoppen als burgemeester van de gemeente Hulst. 

Profielschets Grenspaal aan de Koningsdijk

Tijdens de afgelopen maanden heeft de gemeenteraad van Hulst een profielschets voor een nieuwe burgemeester opgesteld. Deze schets is een beschrijving van de voorwaarden waaraan een nieuwe burgemeester voor gemeente Hulst moet voldoen. Daarin is ook de input meegenomen van de enquête die door 565 inwoners is ingevuld en de feedback van samenwerkingspartners zoals de Veiligheidsregio Zeeland en buurgemeenten in Nederland en België.

Bekijk de profielschets nieuwe burgemeester van gemeente Hulst 
 

Nieuwe burgemeester na de zomer

De profielschets werd op 22 april gepresenteerd, vastgesteld door de gemeenteraad en vervolgens overhandigd aan de commissaris van de Koning Han Polman. Op zijn verzoek stelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de vacature officieel open. De vacature verschijnt op 26 april 2022 in de Staatscourant. Iedereen kan solliciteren.
Sollicitanten schrijven hun brief aan Zijne Majesteit de Koning en sturen die brief met CV aan de commissaris van de Koning van de provincie Zeeland.

 

Bekijk de vacature

De vertrouwenscommissie maakt vervolgens een selectie uit de reacties. Daarna wordt de voorkeurskandidaat door de commissaris van Koning voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken. De gemeenteraad hoopt dat de nieuwe burgemeester dan op 3 oktober 2022 kan worden benoemd en beëdigd.


Informatie gemeente Hulst Vestingstad Hulst


Algemeen 
- Bestuursakkoord 2022-2026
- Begrotingen en jaarverslagen 
- Reglement van orde
- APV
- Integraal veiligheidsbeleid gemeente Hulst 2018-2022
- Subsidies en relevante beleidsdocumenten

Samenwerken in de regio
- EGTS 
- Regiovisie Zeeuws-Vlaanderen

Toerisme & recreatie Kinderen aan Westerschelde
- Inulst

Carnaval in Hulst

 

 

 

 

 

Vestingcross Hulst

 

 

Heikant