Raadsvragen

2023

Dagtekening Onderwerp Indiener Raadsfractie Antwoord B&W
17-01-2023 Aanbesteding mobiliteitsplan Dhr. vd. Kerkhove CDA  
         

2022

Dagtekening Onderwerp Indiener Raadsfractie Antwoord B&W
13-01-2022 Ontwikkelingen Zorgsaam Dhr. vd. Kerkhove CDA Antwoord
24-01-2022 Bredabus Dhr. Weemaes PvdA Antwoord
24-01-2022 Ventilatie Scholen Dhr. Verdurmen CDA Antwoord
12-03-2022 Ophoging Perkpolder Dhr. van Eck HulstPLUS Antwoord
28-03-2022 Energietoeslag Dhr. van Eck HulstPLUS Antwoord
19-04-2022 Energietoeslag Dhr. de Bruijn D66 Antwoord
19-04-2022 Leefloon Oekraïne Dhr. de Bruijn D66 Antwoord / aanvullend antwoord
09-05-2022 Camera's in de openbare Ruimte Dhr. Walravens FVD Antwoord
13-06-2022 Stikstofbeleid Dhr. Broekaert ABGH Antwoord
22-06-2022 Zonnepanelen binnenstad Dhr. Martinet CDA Antwoord
27-06-2022 Wateroverlast Dhr. Martinet CDA Antwoord
20-07-2022 Glasvezel Diverse GHH, D66, ABGH, CDA, FvD, HP, PvdA Antwoord
20-07-2022 Brandweer Dhr. Martinet CDA Antwoord
02-08-2022 Invoering Omgevingswet Dhr. Walravens FVD Antwoord
29-08-2022 Bezoek minister van der Wal Dhr. Walravens FVD Antwoord
01-09-2022 Energie-inkoop Dhr. Walravens FVD Antwoord
05-09-2022 Verkeersmaatregelen Kuitaart Dhr. van Driessche GHH Antwoord
22-09-2022 Daltarief Dhr. Lambert PvdA Antwoord
22-09-2022 Voedselbank Dhr. Walravens FVD Antwoord
22-09-2022 Crisis Noodopvang Dhr. Walravens FVD Antwoord
05-12-2022 PFAS bedrijven Dhr. de Bruijn D66  
05-12-2022 Arbeidsmigranten Dhr. Walravens FVD  
30-12-2022 Toekomst Oekraïners Dhr. vd Kerkhove CDA  

 

2021

 

Dagtekening Onderwerp Indiener Raadsfractie Antwoord B&W
07-01-2021 Parkeerterrein Bezoekerscentrum Saeftinge Dhr. van Driessche Groot Hontenisse Antwoord
10-01-2021 Voormalige bioscoop Houtmarkt Dhr. de Kraker VVD Antwoord
11-01-2021 Voormalige bioscoop Houtmarkt Dhr. vd. Kerkhove CDA Antwoord
15-02-2021 WMO-tarieven Dhr. van Eck HulstPLUS Antwoord
05-03-2021 OZB-tarieven Dhr. van Eck HulstPLUS Antwoord
06-03-2021 Coronamaatregelen Dhr. van Eck HulstPLUS Antwoord
19-04-2021 Kasseiwegen Dhr. vd. Kerkhove CDA Antwoord
23-04-2021 Beatrixstraat Kloosterzande Dhr. R. Roctus ABGH Antwoord
03-05-2021 Dienstverleningscontracten Dethon Dhr. van Eck HulstPLUS Antwoord
19-07-2021 Kerkgebouwen Dhr. van Driessche GrootHontenisse Antwoord
30-08-21 Reynaertkostuums Dhr. Verstraeten HulstPLUS Antwoord
20-10-2021 Schoolzwemmen Dhr. Weemaes PvdA Antwoord
25-11-2021 Park Hulst Dhr. Verstraeten HulstPLUS Antwoord
26-11-2021 Kinderopvang Henstdijk en Lamswaarde Dhr. van Driessche Groot Hontenisse Antwoord
20-12-2021 Gemeentelijke monumentenlijst Dhr. van Driessche Groot Hontenisse Antwoord

 

2020

Dagtekening Onderwerp Indiener Raadsfractie Antwoord B&W
06-01-2020 Milieustraat Dhr. Verstraeten HulstPLUS Antwoord
06-01-2020 Archivaris Dhr. Verstraeten HulstPLUS Antwoord
13-01-2020 Feelgood-flitspalen Dhr. Verstraeten HulstPLUS Antwoord
03-02-2020 Advertentietracker Dhr. van Eck HulstPLUS Beantwoord cie Middelen 6 februari 2020
17-03-2020 Ondernemers en Corona Dhr. de Kraker VVD Antwoord
19-03-2020 Onderzoek Bijstandsfraude Dhr. van Driessche Groot Hontenisse Antwoord
19-03-2020 Onderzoek Bijstandsfraude Dhr. van Eck HulstPLUS Antwoord
24-03-2020 Corona en maatregelen België Dhr. van Driessche Groot Hontenisse Antwoord
24-03-2020 Parkeren Waterwingebied Dhr. van Eck HulstPLUS Antwoord
31-03-2020 Woningmatrix Dhr. van Eck HulstPLUS Antwoord
10-04-2020

Corona en accomodaties / reactie GH op antwoord

Dhr. van Driessche Groot Hontenisse Antwoord
23-04-2020 Procedure nieuw subsidiebeleidsplan Dhr. van Eck HulstPLUS Antwoord
07-05-2020 Terrassen Grote Markt Dhr. Verstraeten HulstPLUS Beantwoord raadscie ABZ d.d. 25 mei 2020
15-05-2020 Coronavragen Dhr. van Kerckhoven Groot Hontenisse Beantwoord raadscie ABZ d.d. 25 mei 2020
23-07-2020 Clingse Bossen Dhr. vd Kerkhove CDA Antwoord
23-07-2020 Oproep bezoek Hulst op 21 juli Dhr. Verstraeten HulstPLUS Antwoord
12-08-2020 Happy People Dhr. van Eck HulstPLUS Antwoord
24-08-2020 Corona maatregelen Dhr. van Eck HulstPLUS Antwoord
19-10-2020 TOZO-3 Dhr. van Eck HulstPLUS Antwoord
21-10-2020 Coronagevallen Dhr. van Driessche Groot Hontenisse/ HulstPLUS Antwoord
27-10-2020 Scheldedijk Perkpolder Dhr. Verstraeten HulstPLUS Antwoord
02-11-2020

Happy People 2

Dhr. van Eck HulstPLUS Antwoord
27-11-2020 Ontwikkeling kernen Hulst Dhr. Martinet CDA Antwoord
15-12-2020 Happy People 3 Dhr. van Eck HulstPLUS  

2019

Dagtekening Onderwerp Indiener Raadsfractie Antwoord B&W
10-01-2019 Woningbehoefte Dhr. van Driessche Groot Hontenisse Antwoord
16-01-2019 Internet in de gemeente Dhr. Weemaes PvdA Antwoord
22-01-2019 Nachtapotheek Dhr. Weemaes PvdA Antwoord
25-01-2019 Groepszorgwoningen Dhr. Verstraeten HulstPLUS Antwoord
29-01-2019 Illegaal afval Dhr. Verstraeten HulstPLUS Antwoord
04-03-2019 Stimuleringsregeling Dhr.. van Eck HulstPLUS Antwoord
13-03-2019 OZB Dhr. van Eck HulstPLUS Antwoord
19-03-2019 Westelijke Perkpolder Dhr. van Driessche Groot Hontenisse Antwoord
19-03-2019 Pastoor Doensstraat Dhr. Martinet CDA Antwoord
25-03-2019 Gratis parkeren verkiezingen Dhr. Verstraeten HulstPLUS Antwoord = persbericht
09-04-2019 Bijdrage jubilea Dhr. van Driessche Groot Hontenisse Antwoord
30-04-2019 Bomen Hoek en Bosch Dhr. van Kerckhoven Groot Hontenisse Antwoord
27-05-2019 Afsluiting weg Graauw/Verkiezingen Dhr. Verstraeten HulstPLUS Antwoord
03-06-2019 Veteranendag Dhr. van de Kerkhove CDA Antwoord
01-07-2019 Begraafplaats Graauw Mevr. Nijskens CDA Antwoord
04-07-2019 Uitbreiding Fte College B&W Dhr. van Driessche Groot Hontenisse Antwoord
08-09-2019 Programma Aanpak Stikstof Dhr. Verstraeten HulstPLUS

Antwoord  / bijlage

14-08-2019 Leefbaarheid Terhole Dhr. Verstraeten HulstPLUS Antwoord
20-08-2019 Camperplaatsen Dhr. Verstraeten HulstPLUS Antwoord
12-09-2019 Uitbreiding Fte College B&W Dhr. van Driessche Groot Hontenisse Antwoord
12-09-2019 CBR Dhr. van Driessche Groot Hontenisse Antwoord