Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Raadsvragen

 2020

Dagtekening Onderwerp Indiener Raadsfractie Antwoord B&W
06-01-2020 Milieustraat Dhr. Verstraeten HulstPLUS Antwoord
06-01-2020 Archivaris Dhr. Verstraeten HulstPLUS Antwoord
13-01-2020 Feelgood-flitspalen Dhr. Verstraeten HulstPLUS Antwoord
03-02-2020 Advertentietracker Dhr. van Eck HulstPLUS Beantwoord cie Middelen 6 februari 2020
17-03-2020 Ondernemers en Corona Dhr. de Kraker VVD Antwoord
19-03-2020 Onderzoek Bijstandsfraude Dhr. van Driessche Groot Hontenisse Antwoord
19-03-2020 Onderzoek Bijstandsfraude Dhr. van Eck HulstPLUS Antwoord
24-03-2020 Corona en maatregelen België Dhr. van Driessche Groot Hontenisse Antwoord
24-03-2020 Parkeren Waterwingebied Dhr. van Eck HulstPLUS Antwoord
31-03-2020 Woningmatrix Dhr. van Eck HulstPLUS Antwoord
10-04-2020

Corona en accomodaties / reactie GH op antwoord

Dhr. van Driessche Groot Hontenisse Antwoord
23-04-2020 Procedure nieuw subsidiebeleidsplan Dhr. van Eck HulstPLUS Antwoord
07-05-2020 Terrassen Grote Markt Dhr. Verstraeten HulstPLUS Beantwoord raadscie ABZ d.d. 25 mei 2020
15-05-2020 Coronavragen Dhr. van Kerckhoven Groot Hontenisse Beantwoord raadscie ABZ d.d. 25 mei 2020
23-07-2020 Clingse Bossen Dhr. vd Kerkhove CDA Antwoord
23-07-2020 Oproep bezoek Hulst op 21 juli Dhr. Verstraeten HulstPLUS Antwoord
12-08-2020 Happy People Dhr. van Eck HulstPLUS Antwoord
24-08-2020 Corona maatregelen Dhr. van Eck HulstPLUS Antwoord
19-10-2020 TOZO-3 Dhr. van Eck HulstPLUS Antwoord
21-10-2020 Coronagevallen Dhr. van Driessche Groot Hontenisse/ HulstPLUS Antwoord
27-10-2020 Scheldedijk Perkpolder Dhr. Verstraeten HulstPLUS  
02-11-2020 Happy People Dhr. van Eck HulstPLUS  

2019

Dagtekening Onderwerp Indiener Raadsfractie Antwoord B&W
10-01-2019 Woningbehoefte Dhr. van Driessche Groot Hontenisse Antwoord
16-01-2019 Internet in de gemeente Dhr. Weemaes PvdA Antwoord
22-01-2019 Nachtapotheek Dhr. Weemaes PvdA Antwoord
25-01-2019 Groepszorgwoningen Dhr. Verstraeten HulstPLUS Antwoord
29-01-2019 Illegaal afval Dhr. Verstraeten HulstPLUS Antwoord
04-03-2019 Stimuleringsregeling Dhr.. van Eck HulstPLUS Antwoord
13-03-2019 OZB Dhr. van Eck HulstPLUS Antwoord
19-03-2019 Westelijke Perkpolder Dhr. van Driessche Groot Hontenisse Antwoord
19-03-2019 Pastoor Doensstraat Dhr. Martinet CDA Antwoord
25-03-2019 Gratis parkeren verkiezingen Dhr. Verstraeten HulstPLUS Antwoord = persbericht
09-04-2019 Bijdrage jubilea Dhr. van Driessche Groot Hontenisse Antwoord
30-04-2019 Bomen Hoek en Bosch Dhr. van Kerckhoven Groot Hontenisse Antwoord
27-05-2019 Afsluiting weg Graauw/Verkiezingen Dhr. Verstraeten HulstPLUS Antwoord
03-06-2019 Veteranendag Dhr. van de Kerkhove CDA Antwoord
01-07-2019 Begraafplaats Graauw Mevr. Nijskens CDA Antwoord
04-07-2019 Uitbreiding Fte College B&W Dhr. van Driessche Groot Hontenisse Antwoord
08-09-2019 Programma Aanpak Stikstof Dhr. Verstraeten HulstPLUS

Antwoord  / bijlage

14-08-2019 Leefbaarheid Terhole Dhr. Verstraeten HulstPLUS Antwoord
20-08-2019 Camperplaatsen Dhr. Verstraeten HulstPLUS Antwoord
12-09-2019 Uitbreiding Fte College B&W Dhr. van Driessche Groot Hontenisse Antwoord
12-09-2019 CBR Dhr. van Driessche Groot Hontenisse Antwoord

 2018

Dagtekening Onderwerp Indiener Raadsfractie Antwoord
15-01-2018 Den Dullaert Dhr. van Eck van Eck antwoordDullaert
22-01-2018 Vragen over 't Getij Mevrouw Nijskens CDA antwoordGetij
31-01-2018 Vrijparkeren Dhr. vd. Kerkhoven CDA antwoordparkeren
06-04-2018 Den Dullaert Dhr.. van Eck HulstPLUS antwoordvoorzieningenrechter
11-04-2018 Den Dullaert Dhr. van Eck HulstPLUS antwoordsluiting
01-05-2018 Doel Dhr. vd. Kerkhove CDA antwoordDoel
12-06-2018 Fietspaden Dhr. E. Verstraeten HulstPLUS antwoordfietspaden
13-07-2018 BV d'Ulster Vesting Dhr. E. Verstraeten HulstPLUS antwoordBVd'HulsterVesting
13-07-2018 Kunstgrasvelden Dhr. van Eck HulstPLUS antwoordkunstgras
13-07-2018 Jaarrekening Dhr. van Eck HulstPLUS antwoordJaarrekening
26-07-2018 Vragen drugsbeleid Dhr. van Eck HulstPLUS antwoorddrugsbeleid
01-08-2018 Al dan niet tolvrije Westerscheldetunnel Dhr. Mangnus Groot Hontenisse antwoordtunnel
10-10-2018 Wegafsluiting Frans van Waesberghestraat Dhr. van Driessche Groot Hontenisse antwoordvanWaesberghestraat
23-10-2018 Vragen politie Dhr. Saman PvdA antwoordpolitie
23-10-2018 Vragen Vuilstort Dhr. Martinet CDA antwoordvuilstort
27-10-2018 Vragen Buslijn 10 Dhr. Saman PvdA antwoordbuslijn10
22-11-2018 Vragen bushalte Kloosterzande Mevr. Nijskens CDA antwoordbushalte
23-11-2018 vragen WMO voorziening Dhr. van Eck HulstPLUS antwoordWMOvoorziening

 2017

Dagtekening Onderwerp Indiener Raadsfractie Antwoord
31-01-2017 Overlast horeca Hulst Dhr. Martinet CDA Antwoordoverlast
3-02-2017 Verkeersonveiligheid Zoete vaart Dhr. Saman PvdA AntwoordZoetevaart
9-02-2017 Beschikbaarheid AED’s Dhr. Smits PvdA AntwoordAED
8-05-2017 Wachttijden Emergis Dhr. Smits PvdA AntwoordEmergis
22-05-2017 Straatnaamgeving Dhr. Martinet CDA Antwoordstraatnamen
26-06-2017 Groot Eiland Dhr. Smits PvdA AntwoordGrEiland
30-07-2017 Zorg Dhr. vd Kerkhoven CDA Antwoordwelzijnsruimtes
30-07-2017 CTZZ Mevr. vd Poorten SP AntwoordCTZZ
12-11-2017 Beeldgroep Mulder Dhr. van Domburg PH Antwoord
27-11-2017 Kledingcontainers Dhr. Weemaes PvdA Antwoord

2016

Dagtekening

Onderwerp

Indiener

Raadsfractie

Antwoord

29-02-2017

Den Dullaert

Dhr. van Domburg

Progressief Hulst

Antwoord Den Dullaert
7-03-2017

Subsidie Den Dullaert

Dhr. Rombout

Hulst Anders

Antwoord subsidie Den Dullaert
24-04-2017

Statuten Warande

Dhr. van Domburg

Progressief Hulst

Antwoord Statuten Warande
25-04-2017

Statuten Warande

Dhr. van Eck

Onafhankelijk raadslid

Antwoord Statuten Warande
21-09-2017

Brievenbussen Post NL

Dhr. van de kerkhove

CDA

Antwoord Brievenbussen Post NL
25-09-2017

Het voortbestaan van de Bredabus

Dhr. Weemaes

PvdA

Antwoord voortbestaan Bredabus

26-09-2017

Toegankelijkheid Wandelpaden

(foto's)

Dhr. Martinet

CDA

Antwoord Landgoed Heerstraat

25-10-2017

Voornemen van Woongoed Zeeuws Vlaanderen om woningen in Lamswaarde
te slopen

M. vd. Kieboom

Groot Hontenisse

Antwoord sloop woningen Lamswaarde

18-11-2017

Perkpolder

Dhr. van Eck

Onafhankelijk raadslid

Antwoord Perkpolder