150 jaar trein Mechelen - Terneuzen

Verschillende dingen herinneren nog aan de tijd dat er een trein reed in onze gemeente. Denk maar aan het oude stationsgebouw aan het Stationsplein, waar nu Brasserie Oud Hulst is gevestigd. Of aan de oversteekplaats op de Grote Kreekweg. Of de treinbielzen die je nog her en der aan het fietspad tussen woonwijk Groote Kreek en de Belgische grens ziet liggen.
Op 26 augustus 1871 reed er voor het eerst een trein. Die trein reed al sinds 1870 tussen Mechelen en Sint Niklaas. Op 10 april 1871 ging hij tot aan de Belgische grens. En eind augustus van dat jaar was het zover: de trein reed de grens over. Zo ontstond de verbinding Mechelen – Terneuzen. Dat is dit jaar 150 jaar geleden. En dat wordt met verschillende activiteiten gevierd.

Meer lezen over de geschiedenis van deze treinverbinding en over de verschillende activiteiten die er dit jaar worden georganiseerd? Kijk dan op www.deklompdeklingevzw.be/150jaarmechelen-terneuzen/

Logo 150 jaar Mechelen - Terneuzen