1,34 miljoen voor wegen in gemeente Hulst

Het verbeteren en vernieuwen van wegen is ook de komende jaren belangrijk. Dat vindt het college van burgemeester en wethouders. Zij hebben hiervoor een voorstel gemaakt. Voor 2023 is daarvoor circa 1,34 miljoen euro nodig. Dat is bedoeld voor zowel voorbereiding als uitvoering van werken. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over dit voorstel.

In 2023 staan voorbereidingen en werken aan de wegen gepland in onder andere Nieuw Namen, Vogelwaarde, Kloosterzande, Hengstdijk, Lamswaarde en Hulst.

Projecten reeds in voorbereiding
Van een aantal projecten startten het afgelopen jaar de voorbereidende werkzaamheden. De feitelijke uitvoering moet nog gebeuren. Dit is het geval in:
- Nieuw Namen, Smetstraat, Reijnaertstraat, Tybaertstraat & Kerkpad;
- Vogelwaarde, Kastanjestraat, Lindenstraat, Acaciastraat, Azaleastraat & deel Populierenstraat;
- Hulst, Havenfort.
Deze werken voeren we uit in 2023. Het geld voor deze werken stelde de gemeenteraad al eerder beschikbaar.
De reconstructie van het Scharnier is al een poosje in voorbereiding. Er vindt nog nader onderzoek plaats. De uitvoering hiervan gebeurt waarschijnlijk in 2024.

Nieuwe projecten 2023
De projecten waarvoor nu geld wordt gevraagd, zijn:
- Vogelwaarde, Kerkstraat & Kerkhofpad;
- Kloosterzande, Irenestraat & Pastoor Smulderstraat;
- Lamswaarde, Roverbergesepad.
Daarnaast omvat het voorstel ook extra geld voor de Plevierstraat in Hengstdijk en voor de aanleg van de Randweg te Vogelwaarde.
Bedoeling is dat we al deze projecten (grotendeels) in 2023 uitvoeren.

In 2024, 2025 en 2026
Er is ook geld nodig om projecten die we in de komende jaren willen uitvoeren voor te bereiden.

In 2024 staan op de planning:
- Hulst, Steenstraat & deel wijk Nieuw Hulst:
- Vogelwaarde, deel Populierenstraat, Eikenhof, Iepenhof, Beukenstraat, Meidoornstraat, deel Elzenstraat & Rapenburg.
In samenwerking met de Provincie Zeeland gaan we in 2024 de Gentsevaart opnieuw inrichten.

In 2025 zijn aan de beurt:
- Ossenisse, Lageweg & Weststraat;
- Vogelwaarde, Bossestraat & Schoolstraat;
- Hulst, Truffinoweg, deel Zandstraat, Paardenmarkt & Absdaalseweg.

Ook voor 2026 staan al een aantal projecten op de rol. Dat zijn:
- Hengstdijk, Hengsdijkse Kerkstraat:
- Hulst, aanleg van een ravelijn, voetpad in het park, deel Dullaertwijk, Grote Markt & Zomerstraat;
- Vogelwaarde, Elzenstraat, Olmenstraat & Wilhelmstraat;
- Sint Jansteen, Oude Galgenstraat.

Besluitvorming
De raadscommissie Ruimte buigt zich op dinsdag 29 november 2022 over het voorstel. Het streven is dat de gemeenteraad tijdens haar vergadering van donderdag 15 december 2022 een besluit neemt en het benodigde geld beschikbaar stelt.