50 jaar Hulst Michelstadt

In 2019 bestaat de vriendschapsband tussen Hulst en het Duitse Michelstadt vijftig jaar. In die vijftig jaar zijn vele vriendschappen ontstaan en hebben vele en veelsoortige uitwisselingen plaatsgevonden; op bestuurlijk vlak, maar vooral ook op sportief, cultureel en onderwijsgebied.
Het gemeentebestuur van beide gemeenten heeft besloten dit bijzondere jubileum niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.

Ontstaan
De raad van de gemeente Hulst besloot op 13 december 1968 tot het aangaan van een internationaal gemeentecontact met het Duitse Michelstadt. De jumelage tussen beide gemeenten werd op 19 oktober 1969 door beide gemeentebesturen bekrachtigd. Aan de wieg van deze officiële vriendschapsband stonden toenmalig Hulster burgemeester Peter Molthoff en wijlen burgemeester Erwin Hasenzahl van Michelstadt. Een toevallige ontmoeting tijdens een vakantie tussen toenmalig burgemeester Molthoff en de familie Schüddemage uit Michelstadt lag er aan ten grondslag.

Nieuwe tijden
In 2010 werd de jumelage geëvalueerd. Want tijden waren ondertussen veranderd en inwoners waren ondertussen meer en meer Europese wereldburgers. Besloten werd de jumelage voort te zetten op een bij de tijd passende wijze. Het initiatief kwam meer bij de gemeenschap te liggen en bestuurlijke uitwisselingen kregen in mindere mate de nadruk.

Jubileum
Ondanks dat de jumelage de laatste jaren anders en minder nadrukkelijk de aandacht krijgt, hebben beide gemeentebesturen besloten in 2019 stil te staan bij deze bijzondere en langdurige vriendschap. Dit gebeurt in Hulst in het weekend van 16/17 februari 2019 en in Michelstadt tijdens het Pinksterweekend.

In het weekend van 16/17 februari 2019 komt een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur van Michelstadt naar Hulst. Zaterdag 16 februari 2019 staat in het teken van de vijftigjarige vriendschap, daarvan maakt een jubileumreceptie onderdeel uit. Zondag 17 februari 2019 worden de Michelstädters deelgenoot gemaakt van de derde editie van de Vestingcross, een evenement waar Hulst bijzonder trots op is.

Op zaterdag 16 februari 2019 vindt in het stadhuis te Hulst een jubileumreceptie plaats. Hulstenaren die de afgelopen vijftig jaar actief betrokken zijn geweest bij de jumelage Hulst – Michelstadt, zijn uitgenodigd voor deze receptie. De uitnodigingen zijn ondertussen verstuurd. Mocht u actief zijn geweest en toch geen uitnodiging hebben ontvangen, kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie via tel. 14 0114.