Aan de slag met duurzaamheid

35 inwoners van de gemeente Hulst wierpen op dinsdag 16 februari 2021 gezamenlijk een blik op visie Duurzaamheid van de gemeente Hulst. Die visie werd vorig jaar vastgesteld. Samen bespraken ze – online – diverse ideeën en suggesties, die eerder waren geopperd in bijeenkomsten met inwoners, bedrijven en het gemeentebestuur.

Thema’s die aan bod kwamen waren: Energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, duurzame mobiliteit, circulaire economie en lokaal eten. Het resultaat is een hele lange lijst met ideeën en suggesties voor deze onderwerpen. Die worden nu uitgewerkt.

In een vervolg online bijeenkomst gaan de deelnemers aan het overleg de suggesties rangschikken en ordenen. Op die manier ontstaat er een structuur en logische volgorde. Zo wordt het duidelijk met welke acties gestart kan worden en welke acties later aan bod komen.