Aangepaste verkeerssituatie binnenstad

In het centrale gedeelte van de Hulster binnenstad is de verkeersituatie gewijzigd. Dit gedeelte is aangewezen als  winkelerf. Dat betekent dat de voetganger de belangrijkste gebruiker van de openbare ruimte is. De auto is te gast en mag slechts stapvoets rijden.

Het gaat vooralsnog om de volgende straten: Gentsestraat, Grote Markt, Cornelis De Vosplein en Steenstraat. Borden attenderen bezoekers op de gewijzigde verkeerssituatie.

Centrumplan Hulst
In 2017 stelde het gemeentebestuur van Hulst het Centrumplan Hulst vast. Daarin staat onder andere het voornemen om het kernwinkelgebied in te richten als zogenaamde “shared space”-ruimte. De straten en pleinen worden om die reden nog heringericht. Dat staat gepland in 2022.
Vanwege de coronamaatregelen is nu reeds een voorschot genomen op deze herinrichting. Zo zijn eind mei 2020 de paaltjes in de Gentsestraat en op een gedeelte van de Grote Markt al weggehaald en zijn de genoemde straten al aangeduid als winkelerf. Het weghalen van de paaltjes heeft een positieve werking op de 1,5 meter maatregel. Door er een winkelerf van te maken, krijgen de voetgangers meer ruimte.