Aankoop Zuidhal en boksschool bij Den Dullaert

Gemeente Hulst koopt de Zuidhal en aangrenzende boksschool bij Den Dullaert. Daarmee komt extra ruimte beschikbaar in het multifunctionele centrum. Deze wordt onder andere benut voor gymfaciliteiten van het Reynaertcollege. Over de verdere invulling vinden nog gesprekken plaats met beoogde gebruikers.

Impuls
De uitbreiding van Den Dullaert maakt het mogelijk de grote diversiteit aan sport, onderwijs, cultuur- en welzijnsvoorzieningen en accommodaties in de Dullaertwijk een impuls te geven. In februari van 2020 is door de gemeenteraad de visie op de Dullaertwijk vastgesteld. Kern van de visie is dat er door clustering en verbinding een soort campus ontstaat die functioneert als natuurlijke en aantrekkelijke ontmoetingsplaats, voor de buurt en alle bezoekers aan de campus (cultuurliefhebbers, sporters, scholieren).

Krediet
Met de aankoop van de Zuidhal en boksschool is een bedrag gemoeid van € 630.000. De gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor een krediet ter beschikking te stellen. Het voorstel wordt besproken in de commissie Samenleving op 25 mei 2022.