Aankoop grond voor landbouwweg Vogelwaarde

Bewoners van Vogelwaarde ervaren teveel verkeersdrukte op Rapenburg. Daarom is het plan om aan de oostzijde van Vogelwaarde een landbouwweg aan te leggen. Hierdoor kan de verkeersdruk worden verkleind en de verkeersveiligheid op Rapenburg worden verbeterd.

Aankoop gronden
Voor de aanleg van de weg moet grond worden aangekocht. Het gaat om enkele agrarische gronden. Voordat de grondaankoop plaatsvindt, kan de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen uiten. De stukken worden besproken in de vergadering van de raadscommissie Ruimte op dinsdag 30 november 2021. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad op donderdag 16 december 2021 haar wensen en bedenkingen uit.

Bestemmingsplan
Voor de aanleg van de landbouwweg was een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dat bestemmingsplan stelde de gemeenteraad vast op 1 oktober 2020. Op het vastgestelde bestemmingsplan is beroep ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er wordt nog gewacht op een uitspraak op deze beroepszaak.